THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁP BỌC NHỰA ĐỎ

Cáp bọc nhựa đỏ, cáp bọc nhựa, cáp thép bọc nhựa, thông số kỹ thuật cáp bọc nhựa, thông số kỹ thuật cáp bọc nhựa đỏ

Một số hình ảnh cáp bọc nhựa đỏ tại Lê Hà Vina

Hits: 53

Cáp bọc nhựa đỏ, cáp bọc nhựa, cáp thép bọc nhựa, thông số kỹ thuật cáp bọc nhựa, thông số kỹ thuật cáp bọc nhựa đỏ

Cáp bọc nhựa đỏ

THÔNG SỐ & QUY CÁCH

Tên sản phẩm Cáp bọc nhựa đỏ
Quy cách sản xuất sợi 6×7, 6×12 hoặc 6×19…
Đường kính 3mm, 4mm, 5mm, 6mm… 10mm, 12mm…
Xuất xứ Trung Quốc
Cáp bọc nhựa đỏ, cáp bọc nhựa, cáp thép bọc nhựa, thông số kỹ thuật cáp bọc nhựa, thông số kỹ thuật cáp bọc nhựa đỏTên sản phẩm Cáp bọc nhựa đỏ Quy cách sản xuất sợi 6×7, 6×12 hoặc 6×19… Đường kính 3mm, 4mm, 5mm, 6mm… 10mm, 12mm… Xuất xứ Trung Quốc

Một số hình ảnh cáp bọc nhựa đỏ tại Lê Hà Vina

Cáp bọc nhựa đỏ, cáp bọc nhựa, cáp thép bọc nhựa, thông số kỹ thuật cáp bọc nhựa, thông số kỹ thuật cáp bọc nhựa đỏTên sản phẩm Cáp bọc nhựa đỏ Quy cách sản xuất sợi 6×7, 6×12 hoặc 6×19… Đường kính 3mm, 4mm, 5mm, 6mm… 10mm, 12mm… Xuất xứ Trung Quốc

Một số hình ảnh cáp bọc nhựa đỏ tại Lê Hà Vina

English EN Vietnamese VI