Hits: 4

Tin tức

13/05/2019
Cáp vải cẩu hàng, Dây cáp vải, Ma ní cẩu hàng, Sling cáp thép, Sling xích cẩu

MA NÍ CẨU HÀNG THÉP CÁC BON

Hits: 4Ma ní cẩu hàng là phụ kiện cáp thép chuyên dùng để ghép giữa dây cáp hoặc xích với công ten
English EN Vietnamese VI