Tin tức

13/05/2019
Cáp vải cẩu hàng, Dây cáp vải, Ma ní cẩu hàng, Sling cáp thép, Sling xích cẩu

MA NÍ CẨU HÀNG THÉP CÁC BON

Ma ní cẩu hàng là phụ kiện cáp thép chuyên dùng để ghép giữa dây cáp hoặc xích với công ten nơ
English EN Vietnamese VI