Tin tức

28/06/2019
Ốc siết cáp tiếp địa, ốc siết cáp đồng, cóc kẹp cáp đồng, dây cáp thép, kích thước ốc siết cáp,  lắp đầu khóa vào thanh chữ U

ỐC SIẾT CÁP TIẾP ĐỊA SỬ DỤNG PHỔ BIẾN TRONG CƠ KHÍ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Ốc siết cáp tiếp địa hay còn được gọi là ốc siết cáp đồng, sản phẩm được sử  dụng chủ yếu tại
English EN Vietnamese VI