Tin tức

28/05/2019
Khóa ma ní chốt an toàn, Công ty Lê Hà Vina, Dây xích trong nâng hạ hàng hóa, dây cáp vải nâng hàng, Dây cáp thép, Tăng đơ cáp thép

KHÓA MA NÍ CHỐT AN TOÀN CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ?

Khóa ma ní chốt an toàn là sản phẩm dùng để nối ghép giữa dây cáp hoặc xích với công ten nơ hay
English EN Vietnamese VI