Tin tức

29/11/2017
Khóa cáp, khóa cáp Hàn Quốc, kỹ thuật Khóa cáp Hàn Quốc, phụ kiện cáp

Thông số kỹ thuật Khóa cáp Hàn Quốc

Thông số kĩ thuật khóa cáp Hàn Quốc Tên sản phẩm: Khóa cáp Hàn Quốc Tải trọng kiểm chứng bằng SWL(WLL)x2, tải
English EN Vietnamese VI