Hits: 29

Tin tức

13/10/2022
dây buộc tàu, Hệ thống dây buộc tàu, Dây buộc tàu kim loại,  dây buộc tàu, Lê Hà Vina

Hệ thống dây buộc tàu gồm những loại nào?

Hits: 29Dây buộc tàu là sản phẩm được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực hàng hải. Nó có tác dụng giúp
14/02/2022
dây buộc tàu, hệ thống dây buộc tàu, neo biển, Tàu thuyền, Dây buộc tàu, Dây neo, vai trò của hệ thống dây buộc tàu, Lê Hà Vina, cung cấp dây buộc tàu thuyền

Vì sao cần hệ thống dây buộc tàu khi neo biển?

Hits: 7Tàu thuyền sau khi về bến cảng cần phải sử dụng đến dây buộc tàu. Dây neo giúp đem lại sự
English EN Vietnamese VI