Tin tức

23/01/2018

Gía đỡ cáp viễn thông

Cáp viễn thông là loại cáp chuyên dùng để neo giằng, căng giữ các trạm BTS, trụ điện, thu phát sóng cho