Hits: 34

Tin tức

30/06/2022
Dây bô con gà, Thông tin về dây bô con gà, mua dây neo tàu, dây neo tàu, Dây bô, dây polypropylene, dây nâng cẩu hàng, dây kéo hàng, dây kéo máy, dây buộc tàu, dây buộc hàng, dây lau kính, dây đu sơn nước, Công ty Lê Hà Vina

Dây bô con gà có giá trị gì?

Hits: 34Dây bô cách gọi tắt của dây polypropylene. Dây có hiệu con gà nên gọi tắt là dây bô con gà.
English EN Vietnamese VI