Tin tức

18/11/2017

Dây cáp thép bấm chì có đầu mắc cứng sử dụng trong cẩu hàng

Dây cáp thép bấm chì có đầu mắc cứng thường được cấu tạo từ sợi cáp được uống thành lỗ khuyên, bên
HOTLINE
0919 364 179