Hits: 51

Tin tức

28/06/2019
Ốc siết cáp tiếp địa, ốc siết cáp đồng, cóc kẹp cáp đồng, dây cáp thép, kích thước ốc siết cáp,  lắp đầu khóa vào thanh chữ U

ỐC SIẾT CÁP TIẾP ĐỊA SỬ DỤNG PHỔ BIẾN TRONG CƠ KHÍ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Hits: 51Ốc siết cáp tiếp địa hay còn được gọi là ốc siết cáp đồng, sản phẩm được sử  dụng chủ yếu
English EN Vietnamese VI