Hits: 103

Tin tức

29/11/2017
Cáp neo, Cáp neo giằng, cáp neo giằng Lê Hà, Cáp thép

Thông số kỹ thuật Cáp neo giằng

Hits: 103Thông số kỹ thuật Tên sản phẩm: Cáp neo giằng Quy cách sản xuất sợi: 6×12+7FC, 6×19+FC, 6×37+FC… Hệ số an
English EN Vietnamese VI